J. WOYKE
SGGW - Agricultural University
Zakład Pszczelnictwa - Bee Division,
166 Nowoursynowska, 02-787 Warszawa

 

 

ARTYKUŁY POPULARNE - POPULAR PAPERS

 

298. 2018 Rozmowa z prof. Jerzym Woyke. Wywiad Jakub Jaroński WOLNOPSZCZELARSTWO: 9 – 11

file:///C:/Users/B5400/Downloads/2018Rozmowa_zprof.J.WoykeWOLNOPSZCZELARSTWO%20(2).pdf

 

297 2018 Czarodziej od zapylania. Wywiad Adam Rowiński. Tygodnik Powszechny (11) :77 - 89

https://www.researchgate.net/publication/323829864_Magic_of_Pollination

https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Woyke

 

296 2015. Wywiad z prof. Jerzym Woyke. Szyszko Piotr  cz. 2.  Pasieka (1):49-53.  PDF  

295 2014. Wywiad z prof. Jerzym Woyke. Szyszko Piotr cz.1. Pasieka (6): 47- 51. PDF 

 

294. 2015. Indeks kształtu gniazd pszczół Megapis.
         Pszczelarstwo (10): 6-7 PDF  


293. 2015. Przed 44 kongresem pszczelarskim Apimondii w Korei w 2015.

          Pasieka (5): 42-44 PDF  


292. 2013.  Honey bees for 100 grams of toffee.
         
Academia (4):  8 - 11  www   PDF  


291. 2013. Pszczoły za 10 deko toffii

            Academia (4):  8 - 11  www    htm

290. 2012. Znamię weselne matki pszczelej pochodzi od dwu trutni.
           Pszczelarstwo (9): 2-5    PDF 


288. 2011. Pszczelarska misja w Zbawicielu.
           Pasieka (4): 49-52  PDF  

287. 2010. Genetyka molekularna determinacji płci u pszczół.
            Pszczelarstwo (9): 2 - 4  PDF  

286. 2009. Woyke Halina i Jerzy
           Polskie korzenie pszczelnictwa w Izraelu.
          Pasieka (6): 46 - 47 PDF

285. 2009. Rozpoczynanie czerwienia przez matki unasienione naturalnie i sztucznie.
           Pszczelarstwo (8): 3 - 5. PDF 625 KB

284. 2009. Wilde J., Woyke J., Wilde M.
           W poszukiwaniu olbrzymiej pszczoły skalnej Apis laboriosa w Bhutanie.
           Pszczelarstwo (7): 2 - 4. PDF 1.4 MB

283. 2009. Wilde J., Woyke J., Wilde M.
           Poznajemy pszczelarstwo Bhutanu pokonując sto tysięcy zakrętów Niebiańskim Traktem.
           Pszczelarstwo (6): 2 - 4 PDF 1.1 MB

282. 2009. Wilde J., Woyke J., Wilde M.
           Rozwój pszczelarstwa i jego wpływ na rolnictwo górskie.
           II Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Bhutanie, 2008
           Pszczelarstwo (5): 2 - 4. PDF 888 KB  

 

281. 2009. Jak nie należy wygłaszać referatów naukowych internet

 

280. 2008. Scientific papers, how they should be not written internet

 

279. 2008. Jak nie pisać prac naukowych internet


278. 2008 Halina i Jerzy Woyke
           Inaczej o pszczołach.
           Pasieka (5): 49-50


277. 2008. Pszczoła liguryjska na Kangaroo Island. Wywiad
           b. Przegląd Australijski 4. 06. 2008 (internet) (link)
           c. Gazeta Autorów, 06. 2008 (internet) ( link)
           d. Knowacz, 11. 06. 2008 (internet) (link)
           e. Gwiazda Polarna: 13 06. 2008 (internet) ( link )

276. 2008. Wyspa Kangura nejstarszym rezerwatem pszczoły miodnej.
            Pasieka (3/28): 46-51 (internet 655 KB) , Oryginał Pasieka

275. 2008. Halina i Jerzy Woyke
            Moja przygoda z FAO
            Pasieka (2/28): 42-44 (internet), Oryginał Pasieka

274. 2008. Dr Ewa Crane promotorem polskich pszczelniczych badań naukowych.
           Pasieka (1): 45-47 (internet), Oryginał Pasieka

273. 2007. Halina i Jerzy Woyke
            Pszczoły w krainie białych nocy.
            Pasieka (4): 48-51 ( internet), Oryginał PASIEKA

272. 2007. Biologia pasożytniczego roztocza pszczół Varroa destructor.  

              Pasieka (1): 25-27

271. 2006. Halina i Jerzy Woyke
            Przyjmowanie mateczników w rodzinach z trutówkami pszczół rosyjskich i włoskich.
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 3 (5): 48-50

270. 2006. Halina i Jerzy Woyke.
            Z aparatem fotograficznym po Ziemi Kluczborskiej, śladami księdza Jana Dzierżona.
           Pasieka (6): 50-53

269. 2006. Nosema ceranae. Sprawca azjatyckiej nosemy stwierdzony.
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 2(4): 38-39

268. 2006. Ameboza. Czy nowa choroba w pasiekach?
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 2(4): 36-37

267. 2006. Ks. J. Dzierzon nie znał języka niemieckiego do 10. roku życia
            Pszczelarstwo 57(11): 16

266. 2006. Ule Dzierżona.
             Pasieka (5): 50-56
             (internet) Oryginał PASIEKA

265. 2006. a. Ule Jana Dzierżona
             XXIV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Rok Dzierżonowski,
             Sesja Poularno-naukowa, Kluczbork 15-15 września 2006: 46-48
         b. Dzierzonsbeuten
             XXIX Gesamtpolnisches Imkertreffen, Internationale Konferenz,
             Kluczbork 15-17 September 2006: 13-17

264. 2006. Polemika Czerwia czy Czerwiu
            Przegląd Pszczelarski 1(3):76-78

263. 2006. Czerwia czy Czerwiu
            Przegląd Pszczelarski 1(3): 72-73

262. 2006. Halina i Jerzy Woyke
            Pszczoła superhigienistka.
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 1(3): 22-24

261. 2006. Autobiografia księdza, doktora Jana Dzierżona, napisana w 1889 r
            Moje życie wśród pszczół - Ksiądz doktor Jan Dzierżon.
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 1(3): 11- 14

260. 2006. Rozmowa z profesorem Jerzym Woyke z okazji wręczenia odznaczenia
            Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
            Pszczelarz Polski, 111 (1): 13

259. 2005. Pszczoły i pszczelarstwo świata.
            Przegląd Pszczelarski 2: 65-68

258. 2005. Halina i Jerzy Woyke
            Postępy w zwalczaniu małego chrząszcza ulowego (część II).
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 2: 39-43.

257. 2005. Halina i Jerzy Woyke
            Postępy w zwalczaniu małego chrząszcza ulowego (część I).
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 2: 31-38.

256. 2005. Halina i Jerzy Woyke
            Sucrocide - nowa metoda bezpiecznego zwalczania roztoczy Varroa.
            tłumaczenie
            Przegląd Pszczelarski 2: 27-30.

255. 2005. Pozyskiwanie miodu od pszczół wolnożyjących a ochrona środowiska.
            23 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, Materiały seminarium: Gospodarka pasieczna
            i hodowla pszczół z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego,
            Olsztyn 16-18 wrzesień 2005: 5-7.

254. 2005. Woyke, J.
            Pszczelarstwo w Korei Południowej.
            Pszczelarz Polski (106) 8: 22-23 PDF  

253. 2005 Obiektywne mierniki oceny pracy naukowej
            Forum Akademickie 6: 10

252. 2005. Zostawmy habilitację
            Forum Akademickie 6: 4-6

251. 2005. Aktualne wiadomości o biologii i zwalczaniu roztocza Tropilaelaps clareae
            Pasieka 3(11): 43-47 (internet) Oryginał PASIEKA

250 2005. Poszukiwanie najbardziej żądlących owadów świata.
            Agricola 61: 32-34

249. 2005. Wilde J. Woyke J. Wilde M.
            Apimondia krajów azjatyckich na Filipinach
            Pszczelarstwo 56 (3): 2-4

248. 2004. Woyke H., Woyke J. Ciekawostek z podróży pszczelarskich ciąg dalszy.
            Pasieka (4): 40-44

247. 2004. Woyke J., Wilde J.
            Na Filipinach w poszukiwaniu ciemnej pszczoły olbrzymiej.
            Pasieka (3): 42-47 (internet) Oryginał PASIEKA

246. 2004. Woyke, H., Woyke, J.
            Ciekawostki z podróży pszczelarskich.
            SPasieka 1(5): 40-45

245. 2004. Dziedziczenie higienicznego zachowania pszczół.
            Pszczelarstwo 55 (4): 2-4 Kliknij

244. 2003. Woyke H., Woyke J.
            XXXVIII Kongres Apimondii w Lublanie
            Pszczelarstwo 54(110: 7 - 6

243. 2003 Woyke H., Woyke J.
            II Europejska Naukowa Konferencja Pszczelnicza,
            I Międzynarodowe Sympozjum Pszczelarskie.    
            Pszczelarstwo 54(1): 4 - 5

242. 2002 Wilde J., Woyke J., Wilde M.
           
Czy wychowywać matki pszczele w miseczkach plastikowych,
            czy wykonanych z wosku?
            VIII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska .
            Częstochowa : 59-63

241. 2002 Jak zostałem honorowym członkiem Zrzeszenia Pszczelarzy
            Świętej Doliny Inków.
            Pszczelarz Polski (5): 15-17    PDF

240. 2002 Woyke J., Jasiński Z.
            Przegląd osiągnięć naukowych Zakładu Pszczelnictwa SGGW.
            Pszczelarz Polski (1): 18-22

239. 2002 Woyke J., Jasiński Z.
            Osiągnięcia Zakładu Pszczelnictwa SGGW w zakresie biologii rozrodu,
            sztucznego unasieniania i genetyki pszczół.
       [Achievements of Apicultural Division of Agricultural University,
           
Warsaw, in investigations on reproduction biology, instrumental
            insemination and genetics of honey bees]
            Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe 60: 141-152    

      2002. Wilde J. Woyke J. Wilde M.
           
Czy wychowywać matki pszczele w miseczkach plastykowych, czy wykonanych z wosku?
            VIII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska:
            POZYSKIWANIE I ZAGOSPODAROWANIE WOSKU PSZCZELEGO.
            6 grudnia 2002. Częstochowa. Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”: 59-63  

 

238. 2001 Upowszechnianie wyników badań w internecie.
            Materiały V Konferencji Dydaktycznej Pszczelnictwa, Olsztyn : 20

237. 2001 Woyke, J., Wilde, J.,. Woyke, H., Wilde, M.
            Rozróżnianie i współżycie pszczół miodnych i olbrzymich
            w jednym gnieździe
            Pszczelarstwo 52 (11): 4-6

236. 2001 Poszukiwanie pszczelarzy na Gran Canarii
            Pszczelarz Polski (3): 18-20

235. 2001 J. i H. Woyke
            Malta - wyspa miodu
            Pszczelarstwo 52 (2): 14-15

234. 2001 Obloty trutni i robotnic
            Pszczelarstwo 52 (1): 19

233. 2001 Varroa destructor (Anderson i Trueman 2000)
            Pszczelarstwo 52 (1): 9

232. 2000 Varroa jacobsoni nie jest szkodnikiem pszczoły miodnej
            Pszczelarz Polski (8) :8-9

231. 2000 Czy trutnie mogą się same odżywiać?
            Pszczelarstwo 51 (10): 7

230. 2000 Rójka
            Pszczelarz Polski (4): 14

229. 2000 Jak zwalczać pasożyta pszczół Tropilaelaps clareae.
            Pszczelarz Polski (3): 8 - 11

228. 2000 J. i H. Woyke
            Pszczoły w ogrodzie.
            Kwietnik 7:26-29

227. 2000 J. i H. Woyke.
            Czy Polsce zagraża inwazja roztocza Tropilaelaps clareae.
            Pszczelarstwo 51 (5): 5-6

226. 2000 Porównanie ilości pokarmu dostarczanego larwom w
            rodzinach pszczelich z matkami i w bezmatkach.
            Pszczelarstwo 51 (3): 5-6

225. 1999 Wykorzystywanie wczesnych pożytków przez zasilanie
            rodzin pszczelich pakietami.
            Pszczelarstwo 50(12): 6

224 1999 Jerzy i Halina Woyke:
            Zmiany wielkości jaj pszczelich w okresie inkubacji
            Pszczelarstwo 50(9): 5

223 1999 Wilde, J., Woyke, J.:
            Brood comb production as new bee product.
           
Apiculture Centre Jugedi, Nepal

222. 1998 Halina i Jerzy Woyke:
            Upowszechnianie pszczelarstwa w górskich regionach
            himalajskiego Hindukuszu
            Pszczelarstwo 49(10): 23-24

221. 1998 Prof. Dr Fridrich Ruttner nie żyje
            Pszczelarstwo 49 (4): 6

220. 1997 Prof. Dr Ichiji Okada
            Honeybee Science 18 (3): 99-100

219. 1997 Gospodarka krokwiowa z pszczołą olbrzymią
            [Rafter beekiping. English translation on line]
            Pszczelarstwo, 48(10): 4-5  PDF  

218. 1997 Hitam Manis - Ciemna słodycz  
            Pszczelarstwo, 48(6): 4-5

217. 1997 Halina i Jerzy Woyke:
            Rodzime gatunki pszczół na Borneo
            Pszczelarz Polski (1): 10-11

216. 1996 Wpływ liczby unasieniających trutni na przeżywalność czerwiu.
             Biuletyn Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich (3): 10-13.  

215. 1996  Liczba kojarzeń a wielkość efektywnwnej populacji pszczół.
            Biuletyn Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich (3):  2-5.  PDF    

214. 1996 Świat nauki, Świat pszczół (wywiad E. Gmurczyk)
            Pszczelarstwo 47(4): 6-7

213. 1996 Zmarł dr Otto Mackensen
            Pszczelarstwo 47(4): 11

211. 1996 Pszczoły tropikalne a środowisko
            Pszczelarstwo 46(1):20

210. 1996 Czerwona pszczoła z Sabah
            Pszczelarstwo 46(2): 3-4

210. 1996 Comments on sex of Cape brood
            Conference on the
Cape honey bees, Pretoria. South Afryka
            Intenet Gopher://gecko.biol.wits.ac.za, 28 June:1-2

209. 1995 Discussion on survival of Cape laying worker brood
            Conference on the
Cape honey bee, Pretoria, South Africa,
            Internet; gopher://gecko.biol.wits.ac.za, file 19 June; 1

208.1995 Porównanie biologii i zwalczania pasożytniczych roztoczy
            pszczół Varroa jacobsoni i Tropilaelaps clareae.
            XI Naukowa Konferencja: Warroza pszczół i gospodarka pasieczna.
            Olsztyn: 44-46

207. 1994 Biologia pszczół, XXXIII Międzynarodowy
            Kongres Pszczelarski Apimondii w Pekinie.
            Pszczelarstwo 45 (10): 17-18

206. 1994 Risque d'introduction en Europe de nouveaux
            acariens parasites des abeilles melliferes.
            La Santé de l'Abeille (141): 111-123

205. 1994 Grossenverglich von Eiern der Königinnen und legender
            Arbeiterinnen bei Apis mellifera L.
            Bienenvater 115 (6): 256

204. 1994 Roje w mieście (wywiad)
            Super Express, 15.06

203. 1994 Rój miejski (wywiad)
            Gazeta Stołeczna (136): 1, 14.06

202. 1993 Woyke H., Woyke J.
            Sympozjum pszczelarskie w Jenie.
            Pszczelarstwo 44 (11): 18-19

201. 1993 Italiani, salvate l'ape ligustica! (wywiad)
            Apitalia 20(2): 22-25

200. 1993 Natürliche Paarung von instrumentell besamter Bienenköniginen.
            Deutsches Bienen Journal 1(3): 32

199. 1993 ----, J., Jasiński, Z.:
            Natürliche Paarung von instrumentell besamter Bienenköniginen.
           
Mitteilungen über Bienenbesamung 5(1): 31

1981. Tablas para determinar las candidades de las crias en las colonias de abejas.
            Dir. Gener. Ganad., FAO., San Salvador: 1-9.

198. 1992 Loty pszczół zbieraczek w Afryce.
           
Pszczelarstwo 43(2-3): 26

197. 1992 Zmienność reakcji żądlenia pszczół.
            Pszczelarstwo 43 (1):4-6

196. 1991 Brood nest arrangement in top-bar hives.
       
Ngang Ong ( Wietnam ) 1(3): 5-7

195. 1991 Czarownik z Polski. (Wywiad)
            Pszczelarz Polski 2 (9-10): 7-9, 19

194. 1991 Change in shape of Tropilaelaps clareae females
            and theonset of egg laying (po chińsku)
            Chinese Apiculture (3): 36-39

193. 1991 Pszczelarstwo Albanii.
            Pszczelarstwo 42 (7-8): 28-29

192. 1991 Beekeeping in Albania.  PDF
            Apiacta (4): 227-234
            AA 449/1992

191. 1991 Polnisches Gerät, vorgestellt von Professor Woyke.
            Mitteilungen über Biennenbesamung 3 (1): 4-5

190. 1991 H.& J.Woyke
            Pszczelnictwo w Algierii.
            Pszczelarstwo 42 (1): 20-21

189. 1991 Czy Varroa może rozwijać się poza czerwiem.
            Pszczelarstwo 42 (1): 8

188. 1990 Plemienny chov vcel rezistentnich vuci roztoci Varroa jacobsoni.
            Odborne V(ela ske P(eklady 1: 11-13

187. 1990 Biology and management of African bees Apis mellifera adansonii in Africa.
            Apiacta 25(4): 97-101

186. 1990 Sympozjum na temat bieżących badań nad patologią pszczół.
            Pszczelarstwo 41 (11-12) :

185. 1990 ----, H.W.Woyke;
            Apistan - lek III generacji w walce z warrozą.
            Pszczelarstwo 41 (1-2-3): 9-11

184. 1989 Zucht von Honigbienen die Wiederstandsf(hig sind gegenüber
            Varroa jacobsoni.
           
Die Biene 125(12): 693-695

183. 1989 La resistance des abeilles au varroa.
            La Sante de l'Abeille.
Sept-Oct. (113): 228-230

182. 1988 Breeding of honey bees resistant to Varroa jacobsoni.
            Amer. Bee Journ. 129 (1): 21-23

181. 1988 Z podróżnej walizki (wywiad).
            Ekspres reporterów, KAW Warszawa, 88 : 121-136

180. 1988 Bee genetics and queen bee production.
            Second Australian and International Bee Congr. Surface
           
Paradise, Australia : 30-34

179. 1988 Speach on the opening ceremony of the second Australian
            and Internat. Beekeeping Congress "Beekeeping in the year 2000".
            Second Australian and International Beekeeping Congress,
            Surface Paradise, Australia: 1- 5

178. 1988 Hodowla pszczół odpornych na warrozę.
            Pszczelarstwo 39(11): 9-11 Kliknij

177. 1988 Selektion fur varroaresistens (Breeeding of honey bee
            resistant to Varroa jacobsoni).
            Bi 88, Örebro, Sweden: 10

176. 1988 Fysiologiska f(r hallanden avseende binas sexuella r(kning,
            (Physiological matters on the sexual propagation of honeybees).
            Bi 88,
Örebro, Sweden :5

175. 1988 Pszczelarstwo w Chinach
            Pszczelarstwo 39(10): 17-20

174. 1987 Z azjatyckich podróży. (wywiad)
            Pszczelarstwo 38(11): 2-4

173. 1987 Nie tylko miód, (wywiad)
            Przegląd hodowlany 40(15): 2-6

172. 1987 Badania nad rozrodem,sztucznym unasienianiem i genetyką
            pszczół prowadzone w Polsce, oraz streszczenia po angielsku i rosyjsku.
            Pszczelarstwo 38(7-8): 14-17

171. 1987 Dynamika rozwoju populacji roztocza Varroa jacobsoni oraz
            wpływ tego na rodzinę pszczelą
            Cz. III Pszczelarstwo 38(6): 9-10
            Cz. IV Pszczelarstwo 38(9): 9-10

170. 1987 Biologia pasożytniczego roztocza pszczół Varroa jacobsoni
            Cz. I Pszczelarstwo 38(4): 10-11
            Cz. II Pszczelarstwo 38(5): 10-12

169. 1987 ---- ; H. Woyke:
            Jak pracować przy agresywnej pszczole afrykańskiej.
            Pszczelarstwo 38(5): 22

168. 1986 Metoda biologicznego zwalczania pasożyta pszczół Varroa jacobsoni.
            Poradnik Rolnika i Pszczelarza : 170-172

167. 1985 Biologiczne zwalczanie Varroa jacobsoni.
            Pszczelarstwo 34(9): 5-7

166. 1985 Metoda biologicznego zwalczania pasożyta pszczół Varroa jacobsoni.
            Chłopska droga (18): 12, 05.05

165. 1985 Multiplication of bee colonies.
            Min. Agric., FAO, Hanoi: 1-8

164. 1985 Instruction to determine infestation rate of bee colonies
            by parasitic mites and evaluation of the results of biological control.
            Min. Agric., FAO, Hanoi: 1-4

163. 1985 Rearing of queen honey bees. (po angielsku i wietnamsku)
            Min. Agric., FAO, Hanoi: 1-12

162. 1985 Parasitic mites of the honey bee: Varroa jacobsoni and
            Tropilaelaps clareae and their control. (po angielsku i wietnamsku)
            Min. Agric., FAO,
Hanoi: 1-11

161. 1985 Bee diseases and their control.
            Min. Agric., FAO, Hanoi: 1-7

160. 1985 The biology of honey bees in the tropics (po wietnamsku)
            Min. Agric., FAO,
Hanoi: 1-10

159. 1984 ---; Z. Jasiński:
            Rezultaty przetrzymywania matek po sztucznym unasienianiu
            w ulikach weselnych umieszczonych na dworze.
            Pszczelarstwo 35(10): 2-3

158. 1984 Czy pszczoły przenoszą jaja.
            Pszczelarstwo 35(8): 9-10

157. 1984 Nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Źywnościowej
            Przegląd badań nad sztucznym unasienianiem pszczół.
            Pszczelarstwo 35(5): 2-3

156. 1983 Bee diseases and their control.
            Ministry of Agriculture, Afghanistan, Kabul: 1-24

155. 1983 Fall management and wintering of bee colonies in Afghanistan.
            Ministry of Agriculture, Afghanistan, Kabul: 1-12

154. 1983 Fixing comb foundations in the frames.
            Ministry of Agriculture, Afghanistan, Kabul: 1-8

153. 1983 The principles of construction of a modern Langstroth hive.
            Ministry of Agriculture, Afghanistan, Kabul: 1-13

152. 1983 Biology of the honey bee.
            Ministry of Agriculture, Afghanistan, Kabul: 1-10

151. 1983 Pszczelarstwo w El Salvadorze.
            Pszczelarstwo 34(10): 11-14

150. 1983 Drogi rozwoju i postępu w hodowli pszczół
        Cz. I Pszczelarstwo 34(10): 2-3
         Cz. II Pszczelarstwo 34(12): 2-4

149. 1983 Wielokrotne plemniki pszczoły miodnej.
            Pszczelarstwo 34(9): 1-3

148. 1983 Mechanizmy zaplemniania jaj przez matkę pszczelš.
            Pszczelarstwo 34(8): 7-8

147. 1983 Jak zwiększyć o 3,5 miliarda złotych wartość produkcji miodu w Polsce.
            Pszczelarstwo 34(7): 2-4

146 1983 Nocna rójka.
            Pszczelarstwo 34(6): 12

145. 1983 Niezwykla rójka.
            Pszczelarstwo 34(6): 11-12

144. 1983 ----; Z. Jasiński:
            Przetrzymywanie w cieplarce matek z różną liczbą pszczół
            po sztucznym unasienianiu.
            Pszczelarstwo 34(3): 2-03 Internet

143. 1983 Z referatów 28 Kongresu Pszczelarskiego w Acapulco IV.
            Pszczelarstwo 34(5): 18

142. 1983 Z referatów 28 Kongresu Pszczelarskiego w Acapulco III.
            Pszczelarstwo 34(3): 16

141. 1983 Z referatów 28 Kongresu Pszczelarskiego w Acapulco II.
            Pszczelarstwo 34(2): 14-15

140. 1982 Z referatów 28 Kongresu Pszczelarskiego w Acapulco w 1981 r. I .
            Pszczelarstwo 33(11): 16-17

139. 1982 Przygotowanie i wygłaszanie referatów naukowych.
            Nauka Polska 30(1-2): 215-217

138. 1982 Z publikacji pszczelarskich.
            Pszczelarstwo 33(7): 2-3

137. 1981 Dzieło Jana Dzierżona we współczesnej nauce pszczelnictwa.
            Pszczelarstwo 32(12): 12-14

136. 1981 b. Influence of internal factors of the bee colony on honey
            production in
El Salvador.
          
Apiacta 16(4): /w 5 wersjach językowych/

135. 1981 a. Influencia de los factores internos de las colonias de
            abejas sobre la production de la miel en El Salvador.
            XXVIII Congr. Internac. Apicult. Acapulco, Mexico: 142-143

133. 1981 Flora Apicola Salvadorena.
            El Diaro de Hoy, Suplement, Cientifico. 14(7): 28, 21(7): 27,18(7): 30

132. 1981 Que se hace en El Salvador para evitar las "Abejas Asesinas".
        El Diaro de Hoy, Suplement, Cientifico 30(6): 29, 7(7): 27

131. 1981 Biologia de las Abejas en las Zonas Tropicales.
            El Diario de Hoy, Suplement, Cientifico 3(3): 19 10(3): 25 7(3): 25,
            24(3): 20, 31(3): 24, (4): 24, 14(4): 25

130. 1981 Estudio comparativo sobre el manejo de las abejas melliferas
             durante todo el ano en zone moderados y tropicales.
             Apiacta XVI(3): 107-110.  /w 5 wersjach językowych/
       b. Comparative study of management of bees throught the year, in temperate and tropical zones.
           
Apiacta 16(3): 107-110.   PDF   

129. 1981 L'elevage des reines a traver le monde.
            La Sante de l'Abeille 62(3): 63-67

128. 1981 Pszczelarstwo w Indonezji.
        Pszczelarstwo 32(4): 17-18

127. 1980 Cria de las abejas reinas.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-20
            AA 227L/1986

126. 1980 Instrucciones para realizar observaciones y conducir registro
            sobre la floracion de las plantas apicolas.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador. 1-3
            AA 156L/1982

125. 1980 Insemination artificial de las abejas reinas en beneficio
            del desarrollo de la apicultura.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-10
            AA 206L/1982

124. 1980 Que se hace en El Salvador para evitar el peligare de las abejas asesinas.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-6
            AA 136L/1982

123. 1980 Division de las colonias de las abejas.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-7
            AA 232L/1986

122. 1980 Alimentacion de las abejas en las zonas tropicales.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-5
            AA 188L/1982

121. 1980 Colocation de la cera estampada en los cuadros.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-7
            AA 188L/1982

120. 1980 Trasiego de las colonies de abejas desde las cajas rusticas
            a las colmenas modernas.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-6
            AA 210L/1982

119. 1980 Principios de la construccion de la colmena moderna tipo standart.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-16
            AA 186L/1982

118. 1980 Biologia de las abejas en las zonas tropicales.
            Min. Agric. Ganad. San Salvador: 1-11
            AA 240L/1980

117. 1980 Recenzja: L. Brożek, A. Gładysz i St. Mazak:
            Jan Dierżon, studium monograficzne.
            Wszechświat (11): 273

116. 1980 ----; H. Woyke:
            Thasos, wyspa miodem pachnąca.
            Pszczelarstwo 31(7): 16-19

115. 1980 Influence of brood survival on offspring and honey production.
           
Apiacta 15(1): 5-7, 23 /w 5 wersjach językowych/

114. 1980 Prof.dr A. Demianowicz nauczyciel i wychowawca
            kadry pszczelarskiej w Polsce.
            Pszczelarstwo 31(6): 4

113. 1980 Produkcja miodu jako funkcja obfitości czerwienia i siły rodziny pszczelej.
            Pszczelarstwo 31(5): 2-4

112. 1980 Komentarz: Czy pszczoły przenoszą jajeczka.
            Pszczelarstwo 31(7): 16, 1,

111. 1980 Komentarz: Mierzenie długości języczków pszczół.
            Pszczelarstwo 30(11): 9

110. 1980 Siła rodzin pszczelich i średnia produkcyjna długość życia pszczół.
            Pszczelarstwo 31(4): 2-5

109. 1980 ----; H. Woyke:
            Międzynarodowy Kongres Pszczelarski w Atenach.
            Pszczelarstwo 31(1): 14-17

108. 1980 Kapbiets eqendomliga fortplantningsbiologi./po szwedzku/
            Bitidningen 1980(1): 6-7

107. 1979 New investigation on Apis mellifera capensis.
            Apiacta 14(4): 173, /w 5 wersjach językowych/

106. 1979 Skąd pszczoły wzięły jajeczka.
            Pszczelarstwo 30(10): 11

105. 1979 Ocena planu rozwoju pszczelarstwa w województwie stołecznym warszawskim.
            Mat. Symp. Nauk.: Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa w
            woj. warszawskim, SGGW-AR: 235-236

104. 1979 Rużne tendence v chovu matek ve svete.
               Doborne vcelarske prekłady (3): 7-10

103. 1979 Wpływ przeżywalności czerwiu na produkcję pszczół i miodu.
            Pszczelarstwo 30(7): 1-5

102. 1979 Okres zdolności matki pszczelej do zapłodnienia.
            Pszczelarstwo 30(6): 23

101. 1979 Przyczyny budowy przez pszczoły woszczyny trutowej.
            Pszczelarstwo 30(5): 23-24

100. 1979 Współżycie kilku matek pszczelich.
            Pszczelarstwo 30(5): 8-9

99. 1979 ----; J. Bobrzecki:
            Wieloplastrowy ulik weselny.
            Pszczelarstwo 30(5): 17-19

98. 1979 Komentarz dotyczący parowania się trutnia i pszczoły robotnicy.
            Pszczelarstwo 30(4): 17-19

97. 1978 ----; H. Woyke:
            Perspektywy hodowli pszczół preferujących w oblotach cebulę
            Zapylanie Roślin Warzywnych, Studia i Materiały, Nasiennictwo, Inst.Warz.,
            Skierniewice: 1-10
            AA 118/1979

96. 1978 Pszczoły wśród raf koralowych.
            Pszczelarstwo 29(11): 15-17

95. 1978 Konieczność dostępu robotnic do sztucznie unasienionych matek pszczelich.
            Pszczelarstwo 29(10): 3-5

94. 1978 Pszczoły na Fidżi.
            Pszczelarstwo 29(9): 14-15

93. 1978 Tendencje w światowej polityce hodowli matek pszczelich.
            Pszczelarstwo 29(6): 17- 8 i 16-18
            AA 240L/1980

92. 1978 Ostatnie badania nad różnicowaniem się płci u pszczół.
            Pszczelarstwo 29(3): 2-5

91. 1978 Rozwój teorii determinacji płci u pszczół.
            Kosmos 27 Ser. A, Biol. (2): 181-188

90. 1977 Potrzeba utworzenia rezerwatu lub rejonu zamkniętej hodowli
            pszczoły miodnej.
            Materiały z konferencji "Specyfika pszczelnictwa w makroregionie
            północno-wschodnim", Białystok 5-7.V.: 1-7

89. 1977 Perspektywy hodowli pszczół preferujących w oblotach cebulę.
            Nowości Warzywnicze,

88. 1976 Z 25 Kongresu Apimondii we Francji.
            Pszczelarstwo 27(10): 11-13

87. 1976 Recenzja R.C. King, Handbook of Genetics, Vol.3,
            Invertebrates of Genetic Interest, Plenum Press, N. York 1975
            Genetica Polonica 17(4): 558-560

86. 1976 a. Bee breeding in Poland.
            Przegląd Hodowlany, VIII Int.Congr. Reproduction and
            Artificial Insemination of Animals.
Cracow: 8-7
        b. 1976 Pczełowodstwo w Polsze.
            Przegląd Hodowlany, VIII Meżdun.Kong. Wosproizwedenia i iskustwienowo
            osemenienia żywotnych, Kraków: 7-8,

85. 1976 Pszczelarstwo w Gwinei.
            Pszczelarstwo 27(9): 12-16

84. 1976 Zjadanie czerwiu w rodzinach pszczelich.
            Pszczelarstwo 27(8): 2-4

83. 1975 Zakładanie i prowadzenie pasieki w gospodarstwach nasiennych.
            Nowości Warzywnicze , IWarz.(4): 88-95

82. 1975 Przeżywalność czerwiu w rezerwacie pszczelim na wyspie Kangura.
            Pszczelarstwo 24(10): 3-4

81. 1975 25 - letnia pszczelarska przygoda naukowa.
            Pszczelarstwo 24(7-8): 2-4

80. 1974 Zespół Pszczelnictwa Akademii Rolniczej w Warszawie.
            Kalendarz Pszczelarski, PWRiL: 268-271

79. 1973 Pszczelnictwo w PAN.
            Pszczelarstwo 24(6): 2-3

78. 1973. Works of the Central Bee Research Institute in India
           
Indian Bee Journal 35(1-4): 55-59  PDF 

77. 1972 Prace Centralnego Instytutu Pszczelnictwa w Indiach.
            Pszczelarstwo 23(11): 6-7

76. 1972 O polskiej pracy naukowej w Nowej Zelandii i w U.S.A.
            Pszczelarstwo 23(10): 12-13

75. 1972 Prognozy rozwoju europejskiego pszczelnictwa.
            Pszczelarstwo 23(10): 7-8

74. 1972 Badania nad biologią rozrodu i sztucznym unasienianiem pszczół indyjskich.
            Pszczelarstwo 23(7): 2-3

73. 1971 ----; L. Bornus; R. Kostecki:
            XXIII Międzynarodowy Kongres Pszczelarski w Moskwie.
            Pszczelarstwo 22(11): 4-6

72. 1971 Osiągnięcia entomologii polskiej w zakresie pszczelnictwa.
            Pol. Pismo Ent. 41(4): 823-829

71. 1971 Pszczoły w baobabach.
            Pszczelarstwo 22(10): 16-17

70. 1971 ----; H. Woyke:
            Doskonalenie metody wychowu diploidalnych trutni w ulu.
            Pszczelarstwo 22(5): 2-3

69. 1971 ----; H. Woyke:
            Metoda wychowu trutni diploidalnych w ulu.
            Pszczelarstwo 22(30): 3-4, 9

68. 1970 Drohen aus befruchteten Eiern. Praktiche Bedeutung dieser Entdeckung.
           
Bienenwelt 12: 4-5

67. 1970 ----; H. Woyke:
            Od czego zależy liczba plemników w zbiorniczku nasiennym
            matek unasienionych naturalnie.
            Pszczelarstwo 21(1): 3-6

66. 1969 Krzyżowanie pszczół.
            Pszczelarstwo 20(12): 3-7

65. 1969 ----; L. Bornus; R. Kostecki; S. Mazur::
            XXII Międzynarodowy Kongres Pszczelarski.
            Pszczelarstwo 20(11): 2-4

64. 1969 Pszczelnictwo Maroka.
            Pszczelarstwo 20(10): 14-15

63. 1969 ----; H. Woyke:
            Przyczyny powtórnych lotów godowych matek pszczelich.
            Pszczelarstwo 20(10): 2-3, 10

62. 1969 Selekcja i wymiana pogłowia.
            Pszczelarstwo 20(9): 4-5

61. 1969 African honey bees in Brazil.
            Amer. Bee J., 109(99): 342-344
             AA 878/1970

60. 1969 Meksyk - Miel Carlota.
            Pszczelarstwo 20(7-8): 26-27

59. 1969 ----; H. Woyke:
            Genetyczny dowód na powstawanie larw trutowych z jaj zapłodnionych.
            Pszczelarstwo 20(7-8): 6-7

58. 1969 ----; H. Woyke:
            Cechy genetyczne pszczół zwyczajnych i mutantów w niedoskonałych stadiach rozwoju.
            Pszczelarstwo 20(4): 2-4

57. 1969 Dokąd doszliśmy z selekcyjnym wychowem matek.
            Pszczelarstwo 20(3): 5

56. 1968 ----; H. Woyke:
            Rodzaj komórek a zjadanie larw trutni diploidalnych.
            Pszczelarstwo 20(2): 3 i 12

55. 1968 ----; H. Woyke:
            Żywotność larw trutni diploidalnych.
            Pszczelarstwo 19(12): 2-4

54. 1968 ----; H. Woyke:
            Metoda wychowu trutni diploidalnych, matek pszczelich i robotnic z jaj poza ulem.
            Pszczelarstwo 19(11): 2-4

53. 1968 Pszczoły afrykańskie w Brazylii.
            Pszczelarstwo 19(10): 3-6
            AA 879/1970

52. 1967 ----; H. Woyke:
            Zaoczne zawodowe studia ogrodnicze
            Ogrodnictwo 4(11): 321-323

51. 1966 Pomer objemu semene k poctu spermii ve spermatece vcelich matek
            Vcelarstvi 19(8): 124

50. 1966 Z kongresu U.I.E.I.S.
            Pszczelarstwo 17(6): 6-7

49. 1966 Genetic der Bienen.
            Sudwestdeutscher Imker 18(2): 46-49

48. 1966 Genetyka pszczół na kongresie.
            Pszczelarstwo 17(1): 8-11

47. 1965 Genetyczna podstawa rozwoju trutni z jaj zapłodnionych
            i jej praktyczne znaczenie.
            Pszczelarstwo 16(4): 1-2

46. 1965 Co się dzieje w pniu z larwami trutowymi z zapłodnionych jaj.
            Pszczelarstwo 16(2): 3-4

45. 1965a. Les males provenant des oeufs fecondes et la biologie
            de determination du sexe de l'abeille mellifere.
           
Apiacta 1(1-2): 76-77
        b. 1965 Drones from fertilized eggs and the biology of
            sex determination in the honeybee.
           
Apiacta 1(1-2): 77-78
        c. 1965 Trutni iz opłodotworiennych jajc i opredelenija poła
            medonosnych pczeł.
            Apiacta 1(1-2): 78-79
        d. 1965 to samo po hiszpansku Apiacta

44. 1965 Larwy trutowe z zapłodnionych jaj.
            Pszczelarstwo 16(1): 1-4

43. 1964 Drohnen aus befruchteten Eiern.
Dtch. Bienenwirt. 15(7): 141-147
AA 819L/1964

42. 1964 Kojarzenie pszczół w bliskim pokrewienstwie a wylęgalność "letalnych" jaj.
            Pszczelarstwo 15(5-6): 1-4, 3-5

41. 1964 Rozwitje trutniej iz opłodotworiennych jajc.
            Pczełowodstwo 84(2): 18-19

40. 1963 Dronare ur 1957 befruktade agg konsbestamningens biologi hos bina.
            Bitidningen 62(12): 390-391

39. 1963 Vznik trubcu z oplozenych vajicek a stanoveni pohlavi u vcely medonosne.
            Vcelarstvi 16(10): 158

38. 1963 Pierewozka pczeł s otkrytymi letkami.
            Pczełowodstwo 40(2): 35-36

37. 1963 Prace naukowe Zakładu Pszczelnictwa w Skierniewicach.
            Pszczelarstwo 14(1): 9-13

36. 1962 Liczba i liczebność grup porównawczych w selekcji pszczół.
            Pszczelarstwo 13(8-9): 225

35. 1961 Pierwszy artykuł Dzierżona o partenogenezie.
            Pszczelarstwo 13(8): 242-244 PDF

34. 1961 Selekcja i dobór pszczół ,cz.II - dobór.
            Pszczelarstwo 12(3): 68-70

33. 1961 Selekcja i dobór pszczół, cz.I - selekcja.
            Pszczelarstwo 12(2): 36-39

32. 1961 Przeciwko teorii Dzierżona.
            Pszczelarstwo 12(1): 2-5 PDF

31. 1960 Sztuczne unasienianie matek pszczelich różną ilością nasienia
Pszczelarstwo 11(10): 291-292

30. 1960 W sprawie badań i zimowli pszczół
            Pszczelarstwo 11(9): 274-275

29. 1960 Antybiotyczne działanie jednego ze składników mleczka pszczelego
            Pszczelarstwo 11(8): 248-249

28. 1960 Przewóz pszczół bez zamykania wylotków
            Pszczelarstwo 11(8): 245-247

27. 1960 Zakład Pszczelnictwa S.G.G.W.
            Pszczelarstwo 11(8): 230

26. 1960 Konstrukcja ramek i wprawianie węzy w U.S.A.
            Pszczelarstwo 11(4): 110-112

25. 1960 Zimowanie pszczół w U.S.A.
            Pszczelarstwo 11(2): 49-52

24. 1960 Ule używane w U.S.A.
            Pszczelarstwo 11(1): 11-12

23. 1959 Z pobytu w Stanach Zjednoczonych
            Pszczelarstwo 8(9): 241-243

22. 1959 Die Ursachen mehrmaligen Hochzeitsfluge der Koniginen
            Dtch.
Bienenwirt. 10(4): 78

21. 1958 Pszczelnictwo w Norwegii.
            Pszczelarstwo 9(6): 263-266

20. 1958 Sprawozdanie z konferencji pszczelarskiej w Norwegii.
            Pszczelarstwo 9(6): 191

19. 1957 Nauczno isledowatelskije uczreżdenja po pczełowodstwu
            w Polsze i ich dostiżenia w rabotie. Pczełowodstwo 32(5): 55-56

18. 1957 Konferencja hodowlana XVI Międzynarodowego Kongresu
            Pszczelarskiego w Wiedniu. Pszczelarstwo 8(3): 81-83

17. 1957 Mleczko larw pszczelich, trutowych i matecznych.
            Pszczelarstwo 8(3): 86-87

16. 1957 Mateczniki ratunkowe na czerwiu pszczelim i trutowym.
            Pszczelarstwo 8(1): 22-23

15. 1957 XVI Międzynarodowy Kongres Pszczelarski w Wiedniu
            Pszczelarstwo 7(11): 13-16

14. 1956 Pnie trutowe.
            Pszczelarstwo 7(7): 10

13. 1956 Pszczelnictwo na wyższych uczelniach.
            Kalendarz pszczelarza, PWRiL : 309-310

12. 1956. Gospodarcze znaczenie pszczół.
            Tablica barwna z opisem, PSWSz

11. 1956 Higieniczne znaczenie wczesnych i silnych oblotów.
            Pszczelarstwo 7(4): 12-13

10. 1955 Rozwój pszczół.
            Tablica barwna z opisem, PSWSz

9. 1955 Jako współautor: Stulecie urodzin Miczurina.
            Pszczelarstwo 6(10): 1-2

8. 1954 Kierowanie długością życia pszczół.
            Pszczelarstwo 5(10): 3-5

7. 1954 Nowe dane o porozumiewaniu się pszczół.
            Pszczelarstwo 5(8): 1-4

6. 1953 Wydłużenie języczka u pszczół.
            Pszczelarstwo 4(6): 6-7

5. 1952 Zasłużony profesor pszczelarz.
            Pszczelarstwo 4(5): 21

4. 1951 Jeszcze o pszczołach.
            Nowy Świat 2(46): 4

3. 1951 Gdy ciekawi nas anatomia pszczoły.
            Pszczelarstwo 2(3)

2. 1950 Haploidy i poliploidy wśród owadów.
            Wszechświat 4: 118-120

1. 1949 Z bartnictwa w dawnej Polsce.
            Przegląd Leśniczy 4: 19-20 PDF